Home
Selamat Datang Ke Pejabat Pengurusan Fasiliti
Sistem Aplikasi Bahagian Telekomunikasi Pejabat Pengurusan Fasiliti
News

 

Sistem Aplikasi Bahagian Telekomunikasi Pejabat Pengurusan Fasiliti

Bahagian Telekomunikasi Pejabat Pengurusan Fasiliti dengan kerjasama Pejabat Teknologi Maklumat telah menyediakan aplikasi berikut untuk memudahkan pengguna. Aplikasi ini boleh dilayari melalui Internet dengan menggunakan Internet Explorer untuk paparan terbaik .

Aplikasi tersebut ialah:


1. http://myphoneline.uitm.edu.my

Sistem Permohonan Talian Telefon Secara Online.Permohonan secara online untuk talian baru, sementara, pemindahan, penukaran kategori, penukaran penama dan penamatan talian telefon. Rujuk Pekeliling Pendaftar yang disertakan.[Klik Sini]

2. http://myphonebill.uitm.edu.my

Sistem Pengesahan Bil Telefon Secara Online. Setiap pengguna yang mempunyai nombor extension di UiTM perlu berdaftar dengan Sistem Myphonebill untuk membolehkan bil telefon disahkan secara online. Bil telefon perlu disahkan setiap bulan (15hb) untuk mengelakkan daripada pemotongan gaji bagi panggilan yang dilakukan (semua panggilan adalah peribadi  secara 'default').

Rujuk Pekeliling Naib Canselor yang disertakan. [Klik Sini]

3. http://myspb.uitm.edu.my

Sistem Pendaftaran Parkiran Berpalang Secara Online.
Setiap staf dan pelajar yang layak mendapatkan akses ke parkiran berpalang perlu memohon untuk mendapatkan akses melalui sistem ini.
Antara syarat yang perlu dipenuhi sebelum memohon ialah, mempunyai kad staf/pelajar UiTM yang dikeluarkan oleh Pejabat Infotech dan pelekat kenderaan UiTM terkini yang dikeluarkan oleh Pejabat Polis Bantuan.

Sila hubungi Bahagian Telekomunikasi di talian 03-55448050/5555 jika memerlukan penerangan lanjut.

 
Sejarah

Pejabat Pengurusan Fasiliti telah ditubuhkan pada tahun 1972, dan ia dikenali sebagai Pejabat Jurutera Tempatan ketika itu. Pejabat Jurutera Tempatan ditukarkan namanya kepada Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan pada tahun 1982. Pada tahun 1994, Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan dikenali sebagai Pejabat Pembangunan dan Penyelenggaraan.

Pada 15hb september 1995, Pejabat Pembangunan dan Penyelenggaraan diasingkan dibawah ketua pentadbiran yang berasingan. Ini adalah kerana fungsi Pejabat Pembangunan dan Pejabat Penyelenggaraan semakin bertambah luas. Kedua-dua jabatan ini diletakkan terus dibawah Pejabat Canseleri. Pada Ogos 1999, ITM telah diisytiharkan sebagai Universiti Teknologi MARA dan perkembangan ini menjadikan Pejabat Penyelenggaraan berperanan lebih meluas kerana Pejabat Penyelenggaraan terlibat secara langsung terhadap perkembangan, pembangunan, dan kemajuan Universiti Teknologi MARA.

Dalam memantapkan pencapaian visi Universiti Teknologi MARA ke arah menjadi sebuah institusi pengajian awam yang bertaraf global, penstrukturan dan penamaan semula Pejabat Penyelenggaraan telah dibuat pada 4 Januari 2006 dan dengan rasminya bertukar nama daripada Pejabat Penyelenggaraan kepada Pejabat Pengurusan Fasiliti.

 
Kajian Kepuasan Pelanggan

Pejabat Pengurusan Fasiliti (PPF) sedang melaksanakan Kajian Kepuasan Pelanggan dalam usaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kami.

Kajian ini adalah meliputi responden di Kampus Shah Alam bagi  bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas terhadap perkhidmatan yang
diberikan selaras dengan Dasar Pengurusan Fasiliti (DPF) mengikut keperluan KPI (Indeks Utama Prestasi) dan proses ISO9001:2008 (PPF/KAF-01).

Sila buka link dibawah untuk mengisi borang soal selidik. Soal selidik ini dijalankan bermula 11 November 2013 hingga 31 Disember 2013.


http://www.fms.uitm.edu.my/eaduan/prestasi2/prestasi_new.php


Adalah diharapkan pihak Y.Bhg. Dato'/Datuk/Datin Paduka/Prof./Tuan/Puan dapat meluangkan sedikit masa untuk melengkapkan Borang Soal Selidik ini bagi
membantu kami meningkatkan kualiti perkhidmatan.

Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumat responden adalah sulit.

 
Kad Hijau

 

 
e-Aduan Fasiliti

Layarilah laman web E-Aduan Pejabat Pengurusan Fasiliti di http://www.fms.uitm.edu.my/
Klik manual berikut untuk mendapatkan kaedah penggunaan sistem.

1. Manual untuk Staf UiTM (Klik Sini)
2. Manual untuk Pelajar UiTM (Klik Sini)
3. Manual untuk Pengguna Luar (Klik Sini)

 
  PEJABAT PENGURUSAN FASILITI
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan

Helpdesk: 603 5544 4444
Fax: 603 5521 1788